Menu
RSS
rozšírené vyhľadávanie
Obec Lúč na Ostrove
ObecLúč na Ostrove - Lúcs

VZN

VZN 2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Dodatok č. 2 VZN č. 3-2016.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40,5 kB

VZN č. 1/2021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

VZN_o výške mesačného príspevku v MŠ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,92 kB

VZN obce Lúč na Ostrove č. 2/2021 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Lúč na Ostrove

VZN_2021 o nájomných bytoch.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,98 kB

VZN obce Lúč na Ostrove č. 3/2021 -Územný plán obce Lúč na Ostrove - Zmeny a doplnky č. 3

VZN č.3-2021 Územný plán - Zmeny a doplnky č.3.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 15,5 kB

VZN 2020

VZN obce Lúč na Ostrove č. 1/2020 o nakladaní s odpadovými vodami zo žúmp na území obce

VZN_o_nakladaní s odpadovými vodami (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,66 kB

VZN obce Lúč na Ostrove č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 2-2020 - TKO.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,94 kB

VZN 2019

Štatút obce Lúč na Ostrove

Štatút_obce_Lúč_na_Ostrove (1).PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,5 kB

Organizačný poriadok obce Lúč na Ostrove

Organizačný poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 14,42 MB

VZN obce Lúč na Ostrove č. 2/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN 2-2019 rozvoj.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 129,83 kB

VZN obce Lúč na Ostrove č. 08/2012 o miestnej dani za ubytovanie

VZN daň za ubytovanie (2).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,5 kB

VZN obce Lúč na Ostrove č. 07/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje

VZN nevýherné automaty (2).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,51 kB

VZN obce Lúč na Ostrove č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 3-2019 za KO a drobné stav. odpady.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,81 kB

VZN obce Lúč na Ostrove č. 06/2016 o miestnej dani z nehnuteľností

VZN - 062016.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,11 kB

VZN obce Lúč na Ostrove č. 01/2014 o miestnej dani za psa

VZN daň za psa (4).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,8 kB

Dodatok č. 2 k VZN obce Lúč na Ostrove č. 02/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Lúč na Ostrove

Dodatok č. 2 k VZN 02-2012.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,62 kB

VZN 2018

VZN č. 1/2018, záväzná časť Územného plánu obce Lúč na Ostrove - Zmeny a doplnky č. 2

VZN č. 12018 - ÚP - Zmeny a doplnky č. 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 826,75 kB

VZN obce Lúč na Ostrove č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_2_2018_za_KO_a_drobné_stav._odpady.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 454,4 kB

VZN obce Lúč na Ostrove č. 3/2018 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN za rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,39 MB

VZN obce Lúč na Ostrove č. 1/2014 o miestnej dani za psa

VZN_daň_za_psa_(2).PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 443,59 kB

VZN obce Lúč na Ostrove č. 6/2016 o miestnej dani z nehnuteľností

VZN_dane_z_nehnuteľností_(1).PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 468,24 kB

VZN obce Lúč na Ostrove č. 7/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje

VZN_nevýherné_automaty_(1).PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 448,49 kB

VZN obce Lúč na Ostrove č. 8/2012 o miestnej dani za ubytovanie

VZN_daň_za_ubytovanie_(1).PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 557,49 kB

VZN 2017

Dodatok č.2 k VZN č.4/2016

dodatok_č.2_k_vzn_o_poskytovaní_opatrov.služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,24 kB

VZN 2016

VZN obce Lúč na Ostrove č. 1/2016 záväzná časť územného plánu

vzn obce lúč na ostrove-záväzná časť Územného plánu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,08 kB

Smernica starostu 1/2016 VO Lúč na Ostrove

smernica-vo-luc-na-ostrove.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 371,09 kB

VZN obce Lúč na Ostrove č. 1/2016 o podmienkach držania psa na území obce

vzn-1_2016_drzanie-psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 268,14 kB

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lúč na Ostrove

vzn-o-nakladani-s-odpadom-3_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 466,69 kB

VZN obce Lúč na Ostrove č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN-obce-Lúč-na-Ostrove-č.-32015-o-miestnom-poplatku-za-komunálne-odpady-a-drobné-stavebné-odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 561,49 kB

VZN obce Lúč na Ostrove č. 01/2014 o miestnej dani za psa

VZN-obce-Lúč-na-Ostrove-č.-012014-o-miestnej-dani-za-psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,67 kB

VZN obce Lúč na Ostrove č. 07/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje

VZN-obce-Lúč-na-Ostrove-č.-072012-o-miestnej-dani-za-nevýherné-hracie-prístroje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,46 kB

VZN obce Lúč na Ostrove č. 08/2012 o miestnej dani za ubytovanie

vzn-obce-lúč-na-ostrove-č.-082012-o-miestnej-dani-za-ubytovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 467,72 kB

VZN obce Lúč na Ostrove o poskytovaní opatrovateľskej služby

vzn_42016__lúč_na_ostrove__-_opatrovateľská_služba (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 399,5 kB

VZN obce Lúč na Ostrove č. 5/2016 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat

vzn_o_chove_a_držania_domácich_a_úžit.zvierat.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 331,01 kB

VZN obce Lúč na Ostrove č.6/2016 o miestnej dani z nehnuteľností

vzn obce lúč na ostrove č.6-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,96 MB

VZN 2015

VZN_1_2015 o najomnych bytoch

VZN_1_2015 o nájomných bytoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 302,29 kB

VZN 2014

VZN o ochrane ovzdusia Luc

vzn_o_ochrane_ovzdusia_luc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,8 kB

Zasady odmenovania poslancov

zasady_odmenovania_poslancov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,7 kB

VZN 2013

Štatút obce Lúč na Ostrove

statut_obce_luc_na_ostrove.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,63 kB

VZN-Uzemneho planu obce Luc na Ostrove

vzn-uzemneho_planu_obce_luc_na_ostrove.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,28 kB

Smernica starostu obce Luc na Ostrove o postupe pri aplikovani zakona o slobodnom pristupe k informaciam

smernica_starostu_obce_luc_na_ostrove_o_postupe_pri_aplikovani_zakona_o_slobodnom_pristupe_k_informaciam.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,11 MB

VZN 2012

Dodatok c. 1 k VZN 02_2012

dodatok_c._1_k_vzn_02_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,14 kB

VZN-Uzemneho planu obce Luc na Ostrove

vzn-uzemneho_planu_obce_luc_na_ostrove.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,28 kB

VZN o umiestneni plagatov pocas kampane 03_2012

vzn_o_umiestneni_plagatov_pocas_kampane_03_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63,22 kB

VZN 09_2012 za predajne automaty

vzn_09_2012_za_predajne_automaty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 49,81 kB

VZN 10_2012 o poplatkoch za TKO

vzn_10_2012_o_poplatkoch_za_tko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,92 kB

VZN 07_2012 za nevyherne hracie automaty

vzn_07_2012_za_nevyherne_hracie_automaty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,21 kB

VZN 08_2012 za ubytovanie

vzn_08_2012_za_ubytovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,65 kB

VZN 06_2012 o miestnej dani za psa

vzn_06_2012_o_miestnej_dani_za_psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,29 kB

VZN 05_2012 o miestnej dane z nehnutelnosti

vzn_05_2012_o_miestnej_dane_z_nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 56,78 kB

VZN 2011

Organizacny poriadok Luc na Ostrove

organizacny_poriadok_luc_na_ostrove.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,49 kB

Rokovaci poriadok Luc na Ostrove

rokovaci_poriadok_luc_na_ostrove.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,52 kB

VZN 4_2011o najomnych bytoch

vzn_4_2011o_najomnych_bytoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,93 kB

VZN 5_ 2011o urceni skolskeho obvodu

vzn_5__2011o_urceni_skolskeho_obvodu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,88 kB

VZN 5_b_2011 opatrovatelska sluzba

vzn_5_b_2011_opatrovatelska_sluzba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 61,81 kB

VZN _ Smernica verejne obstaravanie

vzn___smernica_verejne_obstaravanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,77 kB

Samospráva

Sviatok

Meniny má Cyril, Metod, Cyrus, Cyrila

Štátne sviatky a významné dni na dnes:

  • Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda

Zajtra má meniny Patrik, Patrícia, Patrokles

Aktuálne počasie

dnes, utorok 5. 7. 2022
mierny dážď 22 °C 18 °C
streda 6. 7. polojasno 30/16 °C
štvrtok 7. 7. oblačno 28/15 °C
piatok 8. 7. oblačno 20/14 °C

Družba

Družba

Európska únia

LOGO

Podpora rozvoja a dostupnosti

Podpora rozvoja


Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na