Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.09.2021

Zmluva č. 554 o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

554

0,00 EUR

Poľnohospodárské družstvo Lúč na Ostrove

Obec Lúč na Ostrove

24.11.2021

Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty

Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

24.11.2021

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

24.11.2021

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

16.11.2021

Dohoda č. 21/04/010/43

21/04/010/43

0,00 EUR

úrad práce sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Obec Lúč na Ostrove

02.11.2021

Zmluva o zriadení vecných bremien

Zmluva o zriadení vecných bremien

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Lúč na Ostrove

28.10.2021

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ZLP-VT-2021-0357

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Lúč na Ostrove

25.10.2021

Zmluva č. E993 08U03

E993 08U03

0,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Lúč na Ostrove

19.10.2021

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí o NFP

Dodatok č. 5

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Lúč na Ostrove

15.10.2021

Dodatok k zmluve

Dodatok k zmluve

0,00 EUR

PURA s.r.o

Obec Lúč na Ostrove

11.10.2021

Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu

006

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

13.09.2021

Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200629001

N20200629001D03

0,00 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Lúč na Ostrove

29.09.2021

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

0,00 EUR

Poľnohospodárské družstvo Lúč na Ostrove

Obec Lúč na Ostrove

17.09.2021

Zmluva o odchyte opustených a túlavých psov

Zmluva o odchyte opustených a túlavých psov

0,00 EUR

Občianske združenie Dogazyl

Obec Lúč na Ostrove

18.08.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

11.08.2021

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2015/2015

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Made spol,s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

10.08.2021

Kúpna zmluva č.1/2021

Kúpna zmluva č.1/2021

0,00 EUR

MTZ SLOVAKIA, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

10.08.2021

Kúpna zmluva č. 2/2021

2/2021

0,00 EUR

Atila Balogh a manž. Zuzana r. Mészárosová

Obec Lúč na Ostrove

03.08.2021

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

017 2021

0,00 EUR

EUFC SK s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

23.07.2021

Zmluva o termínovanom úvere č.50/007/21

č.50/007/21

0,00 EUR

Obec Lúč na Ostrove

Prima banka Slovensko, a.s.

30.06.2021

Zmluva o odbere biologického rozložitelného kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu

Zmluva o odbere biologického rozložitelného kuchyn

0,00 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

30.06.2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

0,00 EUR

JNK FOOD, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

10.06.2021

Licenčná zmluva

Licenčná zmluva

0,00 EUR

TENDERnet s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

20.05.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 146985 08U01 o poskytnutí podrory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 03.11.2020

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Lúč na Ostrove

11.05.2021

Zmluva č.321 0074

Zmluva č.321 0074

0,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Lúč na Ostrove

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: