Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.08.2021

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

017 2021

0,00 EUR

EUFC SK s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

23.07.2021

Zmluva o termínovanom úvere č.50/007/21

č.50/007/21

0,00 EUR

Obec Lúč na Ostrove

Prima banka Slovensko, a.s.

30.06.2021

Zmluva o odbere biologického rozložitelného kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu

Zmluva o odbere biologického rozložitelného kuchyn

0,00 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

30.06.2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

0,00 EUR

JNK FOOD, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

10.06.2021

Licenčná zmluva

Licenčná zmluva

0,00 EUR

TENDERnet s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

20.05.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 146985 08U01 o poskytnutí podrory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 03.11.2020

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Lúč na Ostrove

11.05.2021

Zmluva č.321 0074

Zmluva č.321 0074

0,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Lúč na Ostrove

27.04.2021

Dodatok č. 2 Zmluva o dielo zo dňa 19.12.2019

Dodatok k zmluve č. 2

0,00 EUR

AVA-stav, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

15.03.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

0,00 EUR

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

Obec Lúč na Ostrove

12.03.2021

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

0,00 EUR

Mgr. Juraj Lobotka

Obec Lúč na Ostrove

03.03.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

02.03.2021

Kúpna zmluva č. 1/2021

1/2021

0,00 EUR

Mikuláš Földes

Obec Lúč na Ostrove

17.02.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi

Dodatok č. 1

0,00 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

28.12.2020

Zmluva o odvoz odpadovej vody

Zmluva o odvoz odpadovej vody

0,00 EUR

MESZ-AGRO s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

04.01.2021

Dodatok č. 6 k Rámcovejh zmluve o zneškodnení odpadu zo dňa 13.10.2009

Dodatok č. 6

0,00 EUR

PURA s.r.o

Obec Lúč na Ostrove

10.12.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

Obec Lúč na Ostrove

03.12.2020

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

Dodatok č. 1

0,00 EUR

GSP - STAV, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

30.11.2020

Zmluva č. 147495 08U01

Zmluva č. 147495 08U01

0,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Lúč na Ostrove

12.11.2020

Dodatok č. N20200629001D02

Dodatok č. N20200629001D02

0,00 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Lúč na Ostrove

30.09.2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2020/366-008

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2020/366-008

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Lúč na Ostrove

16.11.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

GSP - STAV, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

02.11.2020

Zmluva č. 146985 08U01

č. 146985 08U01

0,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Lúč na Ostrove

27.10.2020

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Dodatok č. 2

0,00 EUR

AQUAMONT spol. s r.o.

Obec Lúč na Ostrove

22.10.2020

Dodatok č. 1 Zmluva o dielo zo dňa 19.12.2019

Dodatok č. 1

0,00 EUR

AVA-stav, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

21.10.2020

Kúpna zmluva č. 7/2020

7/2020

0,00 EUR

Štefan Gavlider

Obec Lúč na Ostrove

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: