Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.12.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 01.07.2012

Dodatok č. 1 k Zmluve

0,00 EUR

Robert Csóka Rodett

Obec Lúč na Ostrove

28.11.2018

Dodatok č.1 k Zmluve č. 129718 08U02

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Lúč na Ostrove

28.11.2018

Kúpna zmluva

4/2018

0,00 EUR

Kamil István a Csilla István

Obec Lúč na Ostrove

28.11.2018

Kúpna zmluva

3/2018

0,00 EUR

František Varga a manželka Mária Vargová

Obec Lúč na Ostrove

27.11.2018

Kúpna zmluva

5/2018

0,00 EUR

Lóránt Csicsai a manž. Anita, Roland Kún a manž. Martina

Obec Lúč na Ostrove

21.11.2018

Dohoda 18/04/054/176

Dohoda 18/04/054/176

0,00 EUR

Úrad práce sociálných vecí a rodiny Dunajská Streda

Obec Lúč na Ostrove

15.11.2018

Zmluva o poskytnutí podpory

Zmluva o poskytnutí podpory

0,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Lúč na Ostrove

03.10.2018

Zmluva č. 129718 08U02

129718 08U02

0,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Lúč na Ostrove

01.10.2018

Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností

Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností

0,00 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

26.09.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

BAL16-9-2018-SK

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

13.09.2018

Mandátna zmluva

106Z/2018

0,00 EUR

SQM, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

15.08.2018

Zmluva o vyhotovení diela

Zmluva o vyhotovení diela

0,00 EUR

UPn s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

16.07.2018

Zmluva č. 0094-PRB/2018

0094-PRB/2018

0,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Obec Lúč na Ostrove

16.07.2018

Zmluva č. 0093-PRB/2018

0093-PRB/2018

0,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Obec Lúč na Ostrove

02.07.2018

Zmluva o úvere

200/217/2018

0,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Lúč na Ostrove

02.07.2018

Zmluva o úvere

200/215/2018

0,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Lúč na Ostrove

02.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovat

0,00 EUR

Asseco Solutions, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

05.06.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

0,00 EUR

ista Slovakia, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

29.05.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb podľa §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb.

O - 7/2018

0,00 EUR

PROF & PARTNERS, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

28.05.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

28.05.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-b

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

25.05.2018

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združe

0,00 EUR

ELEKOS

Obec Lúč na Ostrove

25.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

25.05.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

24.05.2018

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Lúč na Ostrove

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: