Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.12.2019

Nájomné zmluvy za hrobové miesta 2019 Veľká Lúč

Nájomné zmluvy za hrobové miesta 2019

0,00 EUR

Nájomníci

Obec Lúč na Ostrove

18.12.2019

Nájomné zmluvy za hrobové miesta 2019 Malá Lúč

Nájomné zmluvy za hrobové miesta 2019

0,00 EUR

Nájomníci

Obec Lúč na Ostrove

17.12.2019

Kúpna zmluva č. 6/2019

6/2019

0,00 EUR

Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre spracovanie BRO

Obec Lúč na Ostrove

13.12.2019

Dodatok ku kúpnej zmluve č. 1/2019-V 9937/2019

Dodatok ku kúpnej zmluve č. 1/2019-V 9937/2019

0,00 EUR

STAVOINVESTA DS

Obec Lúč na Ostrove

12.12.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí podpory

Dodatok č. 2

0,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Lúč na Ostrove

12.12.2019

Záložná zmluva č. 200/217/2018

č. 200/217/2018

0,00 EUR

Štátný fond rozvoja bývania

Obec Lúč na Ostrove

12.12.2019

Záložná zmluva č. 200/215/2018

č. 200/215/2018

0,00 EUR

Štátný fond rozvoja bývania

Obec Lúč na Ostrove

05.12.2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1/2019

Dodatok č. 1

0,00 EUR

STAVOINVESTA DS

Obec Lúč na Ostrove

03.12.2019

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 13.10.2009

Dodatok č. 5

0,00 EUR

PURA s.r.o

Obec Lúč na Ostrove

27.11.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9409402858

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Lúč na Ostrove

25.11.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

121942483

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Lúč na Ostrove

22.11.2019

Zmluva o výpožičke

č. KRHZ-TT-2019/394-039

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Lúč na Ostrove

12.11.2019

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 2401718892

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Generali Poisťovňa,a.s.

Obec Lúč na Ostrove

11.11.2019

Zmluva č. 58/TR/2019

58/TR/2019

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR-Okresný úrad Trnava

Obec Lúč na Ostrove

08.11.2019

Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 004

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

23.10.2019

Zmluva o dielo

č. PK 2019/003

0,00 EUR

AMIMA s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

10.10.2019

Kúpna zmluva č. 1/2019

1/2019

0,00 EUR

STAVOINVESTA DS

Obec Lúč na Ostrove

07.10.2019

Zmluva o dielo

č. O/116/2019

0,00 EUR

METAL SERVIS Recycling s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

02.10.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 074TT220016

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Lúč na Ostrove

02.10.2019

Kúpna zmluva

5/2019

0,00 EUR

Štefan Gavlider

Obec Lúč na Ostrove

11.09.2019

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

0,00 EUR

SQM, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

09.09.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

EPIC Partner a.s.

Obec Lúč na Ostrove

09.09.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

EPIC Partner a.s.

Obec Lúč na Ostrove

05.09.2019

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

05.09.2019

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: