Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/031

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

obec

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

0,00 EUR

Tibor Mészáros

Obec Lúč na Ostrove

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

0,00 EUR

DevelopNet, s.r.o.

obec

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

0,00 EUR

DevelopNet, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

Zmluva na poskytnutie služby

Zmluva na poskytnutie služby

0,00 EUR

Občianske združenie Dog Azyl

Obec Lúč na Ostrove

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

0,00 EUR

PROF & PARTNERS, s.r.o.

obec

Zmluva č. 11122015144

Zmluva č. 11122015144

0,00 EUR

ENVI-PAK, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

Zmluva o dielo č. 2/2016

Zmluva o dielo č. 2/2016

7 500,00 EUR

Gergely Kovács - GK- studio

Obec Lúč na Ostrove

Zmluva o dielo č. 1/2016

Zmluva o dielo 1/2016

19 900,00 EUR

Gergely Kovács - GK- studio

Obec Lúč na Ostrove

21.03.2016

Municipálny úver - Superlinka Zmluva o kontokorentnom úvere č.50/002/15

50/002/15

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

Zmluva o spolupráci

N2016 012 0021

0,00 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Lúč na Ostrove

Zmluva o dielo č. 512016/3

Zmluva o dielo č. 512016/3

0,00 EUR

EPIC Partner a.s.

Obec Lúč na Ostrove

Zmluva o manažmente verejného obstarávania

Zmluva o manažmente verejného obstarávania

0,00 EUR

EPIC Partner a.s.

Obec Lúč na Ostrove

Dodatok k zmluve o poskytovani sluzieb v odpadovom hospodarstve

-

0,00 EUR

PURA s.r.o

Obec Lúč na Ostrove

Zmluva o poskytovani pracovnej zdravotnej sluzby

-

0,00 EUR

Mária Bíróová

Obec Lúč na Ostrove

Vinkulacia

Vinkulacia

0,00 EUR

Všeobecná úverova banka

Obec Lúč na Ostrove

Kúpna zmluva č. 15/673/E11200/KZ

Kúpna zmluva č. 15/673/E11200/KZ

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná

Obec Lúč na Ostrove

Kupna zmluva STAVOINVESTA DS

Kupna zmluva STAVOINVESTA DS

0,00 EUR

STAVOINVESTA DS

Obec Lúč na Ostrove

Zmluva o dielo na sluzby externeho manazmentu

15/176

0,00 EUR

Prvá Európská Konzultačná spol. s r, o.

Obec Lúč na Ostrove

Zmluva o dielo na sluzby exter. manazmentu

15/177

0,00 EUR

Prvá Európská Konzultačná spol. s r, o.

Obec Lúč na Ostrove

Zmluva o dielo č. 02/12/2015

č. 02/12/2015

6 519,42 EUR

Ervin Mészáros TZB PROFI

Obec Lúč na Ostrove

Zmluva o dielo č. 01/12/2015

č. 01/12/2015

9 394,58 EUR

Ervin Mészáros TZB PROFI

Obec Lúč na Ostrove

Zmluva o dielo na zhot.projektu _0002

15/168

0,00 EUR

Prvá Európská Konzultačná spol. s r, o.

Obec Lúč na Ostrove

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie

Zmluva o dielo

0,00 EUR

Ing. Milan Durec - HARMONIA

Obec Lúč na Ostrove

Dodatok c.02 k Zmluve o dodavke plynu

Dodatok c.02 k Zmluve o dodavke plynu

0,00 EUR

Slovenský plynárenský premysel a.s.

Obec Lúč na Ostrove

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: