Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.12.2016

Dohoda č.116/2016/§54 - PZ

Dohoda č.116/2016/§54 - PZ

0,00 EUR

Úrad práce sociálných vecí a rodiny Dunajská Streda

Obec Lúč na Ostrove

21.12.2016

Zmluva o dielo č. ZoD 012016

Zmluva o dielo č. ZoD 012016

0,00 EUR

AIP projekt, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

12.12.2016

Dodatok k Zmluve o spolupráci

Dodatok k Zmluve

0,00 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Lúč na Ostrove

zníženie spotreby energie MŠ

zmluva o dielo

0,00 EUR

EPIC Partner SK s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

17.10.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení

0,00 EUR

DEUS

Obec Lúč na Ostrove

12.10.2016

dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny

dodatok č.1 k Zmluve

0,00 EUR

BCF, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

12.10.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny

dodatok č.1 k Zmluve

0,00 EUR

BCF, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

10.10.2016

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve č.2029720601

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

10.10.2016

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve č.2029776633

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

28.09.2016

Dohoda č.44/2016/§54-PZ

Dohoda č.44/2016/§54

0,00 EUR

Úrad práce sociálných vecí a rodiny Dunajská Streda

Obec Lúč na Ostrove

12.09.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

dodatok č.1 k Zmluve o dielo

0,00 EUR

Gergely Kovács - GK- studio

Obec Lúč na Ostrove

12.09.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

dodatok č.1 k Zmluve o dielo

0,00 EUR

Gergely Kovács - GK- studio

Obec Lúč na Ostrove

30.08.2016

Nájomná zmluva na pozemok

Nájomná zmluva na pozemok

0,00 EUR

Štefan Gavlíder GAGAKO-STAV

Obec Lúč na Ostrove

30.08.2016

Zmluva o dielo

zmluva o dielo

0,00 EUR

Štefan Gavlíder GAGAKO-STAV

Obec Lúč na Ostrove

Zmluva o dielo

zmluva o dielo

0,00 EUR

Gergely Kovács - GK- studio

Obec Lúč na Ostrove

Zmluva o dielo

zmluva o dielo

0,00 EUR

Gergely Kovács - GK- studio

Obec Lúč na Ostrove

zmluva o prevádzke triedeného zberu

zmluva o prevádzke triedeného zberu

0,00 EUR

ADAX spol.s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/031

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

obec

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

0,00 EUR

Tibor Mészáros

Obec Lúč na Ostrove

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

0,00 EUR

DevelopNet, s.r.o.

obec

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

0,00 EUR

DevelopNet, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

Zmluva na poskytnutie služby

Zmluva na poskytnutie služby

0,00 EUR

Občianske združenie Dog Azyl

Obec Lúč na Ostrove

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

0,00 EUR

PROF & PARTNERS, s.r.o.

obec

Zmluva č. 11122015144

Zmluva č. 11122015144

0,00 EUR

ENVI-PAK, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

Zmluva o dielo č. 2/2016

Zmluva o dielo č. 2/2016

7 500,00 EUR

Gergely Kovács - GK- studio

Obec Lúč na Ostrove

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: