Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.03.2017

Zámenná zmluva č.1/2017

1/2017

0,00 EUR

Éva Leško

Obec Lúč na Ostrove

22.03.2017

Dodatok č.1 k Zmluve o úvere

50/008/12

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

22.03.2017

Dodatok č.2 k Zmluve o kontokorentnom úvere

50/002/15

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

21.03.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

170321/2017

0,00 EUR

Regio Solution, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

20.03.2017

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KŽP-PO4-SC431-2015-6/031

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Lúč na Ostrove

07.03.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

170310/2017

0,00 EUR

Regio Solution, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

23.02.2017

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

0,00 EUR

B&V Pro s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

24.01.2017

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Lúč na Ostrove

20.01.2017

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 30.08.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

0,00 EUR

Štefan Gavlíder GAGAKO-STAV

Obec Lúč na Ostrove

09.01.2017

Zmluva o termínovanom úvere č.1188/2016/UZ

Zmluva o termínovanom úvere č.1188/2016/UZ

0,00 EUR

Všeobecná úverova banka

Obec Lúč na Ostrove

28.12.2016

Zmluva o nájme a o poskytovaní služieb

Zmluva o nájme a o poskytovaní služieb

0,00 EUR

Ecoled Solutions a.s.

Obec Lúč na Ostrove

27.12.2016

Poistná zmluva č.2401718892

Poistná zmluva č.2401718892

0,00 EUR

Generali Poisťovňa,a.s.

Obec Lúč na Ostrove

23.12.2016

Dohoda č.116/2016/§54 - PZ

Dohoda č.116/2016/§54 - PZ

0,00 EUR

Úrad práce sociálných vecí a rodiny Dunajská Streda

Obec Lúč na Ostrove

21.12.2016

Zmluva o dielo č. ZoD 012016

Zmluva o dielo č. ZoD 012016

0,00 EUR

AIP projekt, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

12.12.2016

Dodatok k Zmluve o spolupráci

Dodatok k Zmluve

0,00 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Lúč na Ostrove

zníženie spotreby energie MŠ

zmluva o dielo

0,00 EUR

EPIC Partner SK s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

17.10.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení

0,00 EUR

DEUS

Obec Lúč na Ostrove

12.10.2016

dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny

dodatok č.1 k Zmluve

0,00 EUR

BCF, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

12.10.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny

dodatok č.1 k Zmluve

0,00 EUR

BCF, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

10.10.2016

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve č.2029720601

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

10.10.2016

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve č.2029776633

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

28.09.2016

Dohoda č.44/2016/§54-PZ

Dohoda č.44/2016/§54

0,00 EUR

Úrad práce sociálných vecí a rodiny Dunajská Streda

Obec Lúč na Ostrove

12.09.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

dodatok č.1 k Zmluve o dielo

0,00 EUR

Gergely Kovács - GK- studio

Obec Lúč na Ostrove

12.09.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

dodatok č.1 k Zmluve o dielo

0,00 EUR

Gergely Kovács - GK- studio

Obec Lúč na Ostrove

30.08.2016

Nájomná zmluva na pozemok

Nájomná zmluva na pozemok

0,00 EUR

Štefan Gavlíder GAGAKO-STAV

Obec Lúč na Ostrove

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: