Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.09.2018

Mandátna zmluva

106Z/2018

0,00 EUR

SQM, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

15.08.2018

Zmluva o vyhotovení diela

Zmluva o vyhotovení diela

0,00 EUR

UPn s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

16.07.2018

Zmluva č. 0094-PRB/2018

0094-PRB/2018

0,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Obec Lúč na Ostrove

16.07.2018

Zmluva č. 0093-PRB/2018

0093-PRB/2018

0,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Obec Lúč na Ostrove

02.07.2018

Zmluva o úvere

200/217/2018

0,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Lúč na Ostrove

02.07.2018

Zmluva o úvere

200/215/2018

0,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Lúč na Ostrove

02.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovat

0,00 EUR

Asseco Solutions, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

05.06.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

0,00 EUR

ista Slovakia, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

29.05.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb podľa §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb.

O - 7/2018

0,00 EUR

PROF & PARTNERS, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

28.05.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

28.05.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-b

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

25.05.2018

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združe

0,00 EUR

ELEKOS

Obec Lúč na Ostrove

25.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

25.05.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

24.05.2018

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Lúč na Ostrove

26.04.2018

Kúpna zmluva

2/2018

0,00 EUR

Ing. Zuzana Bíróová

Obec Lúč na Ostrove

24.04.2018

Dohoda č. 18/04/52A/70

Dohoda č. 18/04/52A/70

0,00 EUR

Úrad práce sociálných vecí a rodiny Dunajská Streda

Obec Lúč na Ostrove

10.04.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

0,00 EUR

REJK-NET, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

29.03.2018

Municipálny úver - Superlinka, Zmluva o kontokorentnom úvere č. 50/002/15

50/002/15

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

28.02.2018

Zmluva o budúcej kúpnej zmluvy

Zmluva o BKZ 1/2018

0,00 EUR

STAVOINVESTA DS

Obec Lúč na Ostrove

13.02.2018

Kúpna zmluva

1/2018

0,00 EUR

František Varga a manželka Mária Vargová

Obec Lúč na Ostrove

10.01.2018

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

0,00 EUR

B&V Pro s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

13.12.2017

Zmluva č. 10/TR/2017

10/TR/2017

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR-Okresný úrad Trnava

Obec Lúč na Ostrove

22.11.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

MY project SK, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

15.11.2017

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fi

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Lúč na Ostrove

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: