Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.12.2019

Záložná zmluva č. 200/217/2018

č. 200/217/2018

0,00 EUR

Štátný fond rozvoja bývania

Obec Lúč na Ostrove

12.12.2019

Záložná zmluva č. 200/215/2018

č. 200/215/2018

0,00 EUR

Štátný fond rozvoja bývania

Obec Lúč na Ostrove

05.12.2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1/2019

Dodatok č. 1

0,00 EUR

STAVOINVESTA DS

Obec Lúč na Ostrove

03.12.2019

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 13.10.2009

Dodatok č. 5

0,00 EUR

PURA s.r.o

Obec Lúč na Ostrove

27.11.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9409402858

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Lúč na Ostrove

25.11.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

121942483

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Lúč na Ostrove

22.11.2019

Zmluva o výpožičke

č. KRHZ-TT-2019/394-039

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Lúč na Ostrove

12.11.2019

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 2401718892

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Generali Poisťovňa,a.s.

Obec Lúč na Ostrove

11.11.2019

Zmluva č. 58/TR/2019

58/TR/2019

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR-Okresný úrad Trnava

Obec Lúč na Ostrove

08.11.2019

Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 004

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

23.10.2019

Zmluva o dielo

č. PK 2019/003

0,00 EUR

AMIMA s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

10.10.2019

Kúpna zmluva č. 1/2019

1/2019

0,00 EUR

STAVOINVESTA DS

Obec Lúč na Ostrove

07.10.2019

Zmluva o dielo

č. O/116/2019

0,00 EUR

METAL SERVIS Recycling s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

02.10.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 074TT220016

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Lúč na Ostrove

02.10.2019

Kúpna zmluva

5/2019

0,00 EUR

Štefan Gavlider

Obec Lúč na Ostrove

11.09.2019

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

0,00 EUR

SQM, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

09.09.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

EPIC Partner a.s.

Obec Lúč na Ostrove

09.09.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

EPIC Partner a.s.

Obec Lúč na Ostrove

05.09.2019

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

05.09.2019

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

05.09.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby

201910867

0,00 EUR

Disig, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

05.09.2019

Municipálny úver - Univerzál , Dodatok č. 2

50/008/12

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

05.09.2019

Municipálny úver - Univerzálny

50/007/19

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

05.09.2019

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A)

50/006/19

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

15.08.2019

Zmluva o zabezpečení prevádzky

č. FC 15.08.2019

0,00 EUR

FEBA s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: