Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.08.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

VANELLUS

Obec Lúč na Ostrove

17.08.2020

Kúpna zmluva č. 5/2020

5/2020

0,00 EUR

Ladislav Puha a manž. Viola

Obec Lúč na Ostrove

17.08.2020

Kúpna zmluva č. 4/2020

4/2020

0,00 EUR

Csaba Bódis

Obec Lúč na Ostrove

03.08.2020

Kúpna zmluva č. 3/2020

3/2020

0,00 EUR

Mikuláš Földes

Obec Lúč na Ostrove

03.08.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

37/CKF/2020

0,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Lúč na Ostrove

28.07.2020

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 1/2020

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 1/2020

0,00 EUR

33 Stav, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

21.07.2020

Zmluva o umiestnení opustených a túlavých psov do karantény a Zmluva o ich darovaní

Zmluva o umiestnení opustených a túlavých psov do

0,00 EUR

Občianske združenie Dogazyl

Obec Lúč na Ostrove

06.07.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

S- Stavby, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

22.06.2020

Kúpna zmluva č. 2/2020

2/2020

0,00 EUR

Ervin Mészáros a manž. Silvia r. Polláková

Obec Lúč na Ostrove

22.06.2020

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

0,00 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Lúč na Ostrove

10.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

13/CKF/2020

0,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Lúč na Ostrove

01.06.2020

Kúpna zmluva č. 1/2020

1/2020

0,00 EUR

33 Stav, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

01.04.2020

Zmluva č. 320 0822

č. 320 0822

0,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Lúč na Ostrove

04.03.2020

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania

0,00 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

18.02.2020

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

Zmluva o dodávke plynu

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

10.02.2020

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003175

č. PHZ-OPK1-2019-003175

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Lúč na Ostrove

06.02.2020

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 001

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

09.01.2020

Záložná zmluva č. 0093-PRB/2018/Z

č. 0093-PRB/2018/Z

0,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Lúč na Ostrove

30.01.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí podpory

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Lúč na Ostrove

22.01.2020

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Lúč na Ostrove

17.01.2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2/1000140033

0,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Lúč na Ostrove

20.12.2019

Zmluva o odvoz odpadovej vody

Zmluva o odvoz odpadovej vody

0,00 EUR

MESZ-AGRO s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

20.12.2019

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre spracovanie BRO

19.12.2019

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

0,00 EUR

AXA Projekt s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

19.12.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

AVA-stav, s.r.o.

Obec Lúč na Ostrove

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: