Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 23. 9. 2018
19 °C 11 °C
pondelok 24. 9. 15/10 °C
utorok 25. 9. 14/5 °C
streda 26. 9. 16/5 °C

 

Družba

 

Družba

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

VZN 2016

VZN obce Lúč na Ostrove č. 1/2016 záväzná časť územného plánu Stiahnuté: 164x

Smernica starostu 1/2016 VO Lúč na Ostrove Stiahnuté: 200x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 1/2016 o podmienkach držania psa na území obce Stiahnuté: 209x

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lúč na Ostrove Stiahnuté: 222x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 258x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 01/2014 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 237x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 07/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 183x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 08/2012 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 184x

VZN obce Lúč na Ostrove o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 197x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 5/2016 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat Stiahnuté: 190x

VZN obce Lúč na Ostrove č.6/2016 o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 153x

VZN 2015

VZN_1_2015 o najomnych bytoch Stiahnuté: 212x

VZN 2014

VZN o ochrane ovzdusia Luc Stiahnuté: 219x

Zasady odmenovania poslancov Stiahnuté: 195x

VZN 2013

Štatút obce Lúč na Ostrove Stiahnuté: 222x

VZN-Uzemneho planu obce Luc na Ostrove Stiahnuté: 184x

Smernica starostu obce Luc na Ostrove o postupe pri aplikovani zakona o slobodnom pristupe k informaciam Stiahnuté: 183x

VZN 2012

Dodatok c. 1 k VZN 02_2012 Stiahnuté: 161x

VZN-Uzemneho planu obce Luc na Ostrove Stiahnuté: 159x

VZN o umiestneni plagatov pocas kampane 03_2012 Stiahnuté: 258x

Stránka