Aktuálne počasie

dnes, utorok 26. 3. 2019
10 °C 4 °C
streda 27. 3. 9/3 °C
štvrtok 28. 3. 12/-1 °C
piatok 29. 3. 14/5 °C

 

Družba

 

Družba

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

VZN 2016

VZN obce Lúč na Ostrove č. 1/2016 záväzná časť územného plánu Stiahnuté: 197x

Smernica starostu 1/2016 VO Lúč na Ostrove Stiahnuté: 267x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 1/2016 o podmienkach držania psa na území obce Stiahnuté: 260x

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lúč na Ostrove Stiahnuté: 277x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 311x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 01/2014 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 281x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 07/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 222x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 08/2012 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 220x

VZN obce Lúč na Ostrove o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 251x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 5/2016 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat Stiahnuté: 291x

VZN obce Lúč na Ostrove č.6/2016 o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 210x

VZN 2015

VZN_1_2015 o najomnych bytoch Stiahnuté: 264x

VZN 2014

VZN o ochrane ovzdusia Luc Stiahnuté: 271x

Zasady odmenovania poslancov Stiahnuté: 267x

VZN 2013

Štatút obce Lúč na Ostrove Stiahnuté: 269x

VZN-Uzemneho planu obce Luc na Ostrove Stiahnuté: 221x

Smernica starostu obce Luc na Ostrove o postupe pri aplikovani zakona o slobodnom pristupe k informaciam Stiahnuté: 230x

VZN 2012

Dodatok c. 1 k VZN 02_2012 Stiahnuté: 194x

VZN-Uzemneho planu obce Luc na Ostrove Stiahnuté: 194x

VZN o umiestneni plagatov pocas kampane 03_2012 Stiahnuté: 309x

Stránka