Aktuálne počasie

dnes, pondelok 21. 10. 2019
24 °C 13 °C
utorok 22. 10. 21/13 °C
streda 23. 10. 24/13 °C
štvrtok 24. 10. 25/14 °C

Družba

 

Družba

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

VZN 2016

VZN obce Lúč na Ostrove č. 1/2016 záväzná časť územného plánu Stiahnuté: 269x

Smernica starostu 1/2016 VO Lúč na Ostrove Stiahnuté: 406x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 1/2016 o podmienkach držania psa na území obce Stiahnuté: 335x

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lúč na Ostrove Stiahnuté: 362x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 385x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 01/2014 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 340x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 07/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 304x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 08/2012 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 291x

VZN obce Lúč na Ostrove o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 328x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 5/2016 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat Stiahnuté: 374x

VZN obce Lúč na Ostrove č.6/2016 o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 297x

VZN 2015

VZN_1_2015 o najomnych bytoch Stiahnuté: 391x

VZN 2014

VZN o ochrane ovzdusia Luc Stiahnuté: 350x

Zasady odmenovania poslancov Stiahnuté: 378x

VZN 2013

Štatút obce Lúč na Ostrove Stiahnuté: 343x

VZN-Uzemneho planu obce Luc na Ostrove Stiahnuté: 291x

Smernica starostu obce Luc na Ostrove o postupe pri aplikovani zakona o slobodnom pristupe k informaciam Stiahnuté: 327x

VZN 2012

Dodatok c. 1 k VZN 02_2012 Stiahnuté: 266x

VZN-Uzemneho planu obce Luc na Ostrove Stiahnuté: 265x

VZN o umiestneni plagatov pocas kampane 03_2012 Stiahnuté: 396x

Stránka