Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

VZN 2016

VZN obce Lúč na Ostrove č. 1/2016 záväzná časť územného plánu Stiahnuté: 417x

Smernica starostu 1/2016 VO Lúč na Ostrove Stiahnuté: 693x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 1/2016 o podmienkach držania psa na území obce Stiahnuté: 483x

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lúč na Ostrove Stiahnuté: 566x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 526x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 01/2014 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 487x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 07/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 458x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 08/2012 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 457x

VZN obce Lúč na Ostrove o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 521x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 5/2016 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat Stiahnuté: 578x

VZN obce Lúč na Ostrove č.6/2016 o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 472x

VZN 2015

VZN_1_2015 o najomnych bytoch Stiahnuté: 750x

VZN 2014

VZN o ochrane ovzdusia Luc Stiahnuté: 528x

Zasady odmenovania poslancov Stiahnuté: 606x

VZN 2013

Štatút obce Lúč na Ostrove Stiahnuté: 543x

VZN-Uzemneho planu obce Luc na Ostrove Stiahnuté: 447x

Smernica starostu obce Luc na Ostrove o postupe pri aplikovani zakona o slobodnom pristupe k informaciam Stiahnuté: 554x

VZN 2012

Dodatok c. 1 k VZN 02_2012 Stiahnuté: 423x

VZN-Uzemneho planu obce Luc na Ostrove Stiahnuté: 403x

VZN o umiestneni plagatov pocas kampane 03_2012 Stiahnuté: 582x

Stránka