Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

VZN 2016

VZN obce Lúč na Ostrove č. 1/2016 záväzná časť územného plánu Stiahnuté: 358x

Smernica starostu 1/2016 VO Lúč na Ostrove Stiahnuté: 609x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 1/2016 o podmienkach držania psa na území obce Stiahnuté: 430x

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lúč na Ostrove Stiahnuté: 489x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 471x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 01/2014 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 431x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 07/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 403x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 08/2012 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 396x

VZN obce Lúč na Ostrove o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 449x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 5/2016 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat Stiahnuté: 490x

VZN obce Lúč na Ostrove č.6/2016 o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 407x

VZN 2015

VZN_1_2015 o najomnych bytoch Stiahnuté: 615x

VZN 2014

VZN o ochrane ovzdusia Luc Stiahnuté: 448x

Zasady odmenovania poslancov Stiahnuté: 525x

VZN 2013

Štatút obce Lúč na Ostrove Stiahnuté: 454x

VZN-Uzemneho planu obce Luc na Ostrove Stiahnuté: 380x

Smernica starostu obce Luc na Ostrove o postupe pri aplikovani zakona o slobodnom pristupe k informaciam Stiahnuté: 458x

VZN 2012

Dodatok c. 1 k VZN 02_2012 Stiahnuté: 355x

VZN-Uzemneho planu obce Luc na Ostrove Stiahnuté: 337x

VZN o umiestneni plagatov pocas kampane 03_2012 Stiahnuté: 510x

Stránka