Aktuálne počasie

dnes, sobota 24. 8. 2019
31 °C 19 °C
nedeľa 25. 8. 32/20 °C
pondelok 26. 8. 31/20 °C
utorok 27. 8. 32/20 °C

 

Družba

 

Družba

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

VZN 2016

VZN obce Lúč na Ostrove č. 1/2016 záväzná časť územného plánu Stiahnuté: 244x

Smernica starostu 1/2016 VO Lúč na Ostrove Stiahnuté: 352x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 1/2016 o podmienkach držania psa na území obce Stiahnuté: 315x

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lúč na Ostrove Stiahnuté: 331x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 367x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 01/2014 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 323x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 07/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 280x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 08/2012 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 267x

VZN obce Lúč na Ostrove o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 302x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 5/2016 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat Stiahnuté: 343x

VZN obce Lúč na Ostrove č.6/2016 o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 267x

VZN 2015

VZN_1_2015 o najomnych bytoch Stiahnuté: 342x

VZN 2014

VZN o ochrane ovzdusia Luc Stiahnuté: 322x

Zasady odmenovania poslancov Stiahnuté: 344x

VZN 2013

Štatút obce Lúč na Ostrove Stiahnuté: 318x

VZN-Uzemneho planu obce Luc na Ostrove Stiahnuté: 272x

Smernica starostu obce Luc na Ostrove o postupe pri aplikovani zakona o slobodnom pristupe k informaciam Stiahnuté: 296x

VZN 2012

Dodatok c. 1 k VZN 02_2012 Stiahnuté: 244x

VZN-Uzemneho planu obce Luc na Ostrove Stiahnuté: 246x

VZN o umiestneni plagatov pocas kampane 03_2012 Stiahnuté: 371x

Stránka