Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výrub drevín

Výrub drevín

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania Stiahnuté: 374x

Výzva Stiahnuté: 287x

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov Stiahnuté: 285x

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania Stiahnuté: 277x

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania Stiahnuté: 169x

Výrub drevín 2013

Ziadost o suhlas na vyrub drevin Stiahnuté: 326x

Oznamenie o zacati spravneho konania-vyrub drevin Stiahnuté: 297x

Výrub drevín 2017

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania Stiahnuté: 247x

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania Stiahnuté: 308x

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania Stiahnuté: 273x

Výrub drevín 2018

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania Stiahnuté: 182x

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania Stiahnuté: 218x

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania Stiahnuté: 144x

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania Stiahnuté: 143x

Výrub drevín 2019

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania Stiahnuté: 141x

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania Stiahnuté: 124x

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania Stiahnuté: 119x

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania Stiahnuté: 113x

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania Stiahnuté: 93x

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania Stiahnuté: 89x

Stránka