Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Informácia pre voliča v slovenskom jazyku

Informácia pre voliča v maďarskom jazyku

Rozhodnutie predsedu NR SR

 
Voľby do Európskeho parlamentu 2019
Informácie pre voliča

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 
Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 :

 Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej   komisie

 Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

 Informácia pre voliča

 Tájékoztatás a választópolgárok részére

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 :

  

  Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku

  Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku

 

  Oznámenie o určení počtu poslancov

  Zverejnenie počtu obyvateľov

 

  Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

  Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej/okrskovej        volebnej komisie

  Kandidátna listina politickej strany MOST-HÍD pre voľby do Obecného zastupiteľstva

  Kandidátna listina politickej strany SMK-MKP pre voľby do Obecného zastupiteľstva

  Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do Obecného zastupiteľstva

  Kandidátna listina politickej strany MOST-HÍD pre voľby starostu obce

  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Lúči na Ostrove

  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Lúč na Ostrove

 

 Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 :

 

 Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voľičov 

 Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Tájékoztatás a választók számára

 

 Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva a predsedu Trnavského samosprávneho  kraja 4. novembra 2017