Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Stavebné

žiadosť o súhlas na výrub dreviny Stiahnuté: 278x | 27.01.2017

žiadosť o vydanie stanoviska SPP - návod Stiahnuté: 385x | 04.10.2017

žiadosť o vydanie súhlasu MZZO- pri stav. povolení Stiahnuté: 33x | 11.09.2019

žiadosť o vydanie vyjadrenia SlovakTelekom - návod Stiahnuté: 327x | 09.02.2017

žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 246x | 27.01.2017

Evidencia obyvateľstva

odhlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 148x | 09.02.2017

prihlasovací lístok na prechodný pobyt Stiahnuté: 156x | 09.02.2017

prihlasovací lístok na trvalý pobyt Stiahnuté: 146x | 09.02.2017

Stránka