Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Stavebné

návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 520x | 27.01.2017

návrh na územné rozhodnutie Stiahnuté: 355x | 27.01.2017

návrh na zmenu územného rozhodnutia Stiahnuté: 420x | 27.01.2017

ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 439x | 27.01.2017

ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 341x | 27.01.2017

ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 357x | 27.01.2017

ohlásenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 341x | 27.01.2017

prehlásenie dozora na búracie povolenie Stiahnuté: 292x | 27.01.2017

prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 414x | 27.01.2017

prehlásenie stavebného dozora o izolovanej žumpy Stiahnuté: 339x | 27.01.2017

žiadosť na zmenu stavby pred dokončením II Stiahnuté: 287x | 09.08.2018

žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuté: 375x | 27.01.2017

žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 319x | 27.01.2017

žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 263x | 14.05.2018

žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 257x | 14.05.2018

žiadosť o SP organizácie Stiahnuté: 381x | 27.01.2017

žiadosť o SP rodinné domy Stiahnuté: 429x | 26.01.2017

žiadosť o SP vodná stavba Stiahnuté: 322x | 09.02.2017

žiadosť o SP vodná stavba ŽP Stiahnuté: 314x | 09.02.2017

žiadosť o súhlas na užívania MZZO Stiahnuté: 360x | 09.02.2017

Stránka