Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Stavebné

návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 418x | 27.01.2017

návrh na územné rozhodnutie Stiahnuté: 268x | 27.01.2017

návrh na zmenu územného rozhodnutia Stiahnuté: 284x | 27.01.2017

ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 353x | 27.01.2017

ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 261x | 27.01.2017

ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 294x | 27.01.2017

ohlásenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 278x | 27.01.2017

prehlásenie dozora na búracie povolenie Stiahnuté: 233x | 27.01.2017

prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 335x | 27.01.2017

prehlásenie stavebného dozora o izolovanej žumpy Stiahnuté: 279x | 27.01.2017

žiadosť na zmenu stavby pred dokončením II Stiahnuté: 215x | 09.08.2018

žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuté: 310x | 27.01.2017

žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 261x | 27.01.2017

žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 208x | 14.05.2018

žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 185x | 14.05.2018

žiadosť o SP organizácie Stiahnuté: 312x | 27.01.2017

žiadosť o SP rodinné domy Stiahnuté: 346x | 26.01.2017

žiadosť o SP vodná stavba Stiahnuté: 260x | 09.02.2017

žiadosť o SP vodná stavba ŽP Stiahnuté: 256x | 09.02.2017

žiadosť o súhlas na užívania MZZO Stiahnuté: 297x | 09.02.2017

Stránka