Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Stavebné

návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 479x | 27.01.2017

návrh na územné rozhodnutie Stiahnuté: 310x | 27.01.2017

návrh na zmenu územného rozhodnutia Stiahnuté: 361x | 27.01.2017

ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 393x | 27.01.2017

ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 305x | 27.01.2017

ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 322x | 27.01.2017

ohlásenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 313x | 27.01.2017

prehlásenie dozora na búracie povolenie Stiahnuté: 266x | 27.01.2017

prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 382x | 27.01.2017

prehlásenie stavebného dozora o izolovanej žumpy Stiahnuté: 313x | 27.01.2017

žiadosť na zmenu stavby pred dokončením II Stiahnuté: 258x | 09.08.2018

žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuté: 346x | 27.01.2017

žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 290x | 27.01.2017

žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 235x | 14.05.2018

žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 216x | 14.05.2018

žiadosť o SP organizácie Stiahnuté: 345x | 27.01.2017

žiadosť o SP rodinné domy Stiahnuté: 391x | 26.01.2017

žiadosť o SP vodná stavba Stiahnuté: 292x | 09.02.2017

žiadosť o SP vodná stavba ŽP Stiahnuté: 285x | 09.02.2017

žiadosť o súhlas na užívania MZZO Stiahnuté: 327x | 09.02.2017

Stránka