Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Stavebné

návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 498x | 27.01.2017

návrh na územné rozhodnutie Stiahnuté: 332x | 27.01.2017

návrh na zmenu územného rozhodnutia Stiahnuté: 395x | 27.01.2017

ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 418x | 27.01.2017

ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 320x | 27.01.2017

ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 339x | 27.01.2017

ohlásenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 327x | 27.01.2017

prehlásenie dozora na búracie povolenie Stiahnuté: 282x | 27.01.2017

prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 400x | 27.01.2017

prehlásenie stavebného dozora o izolovanej žumpy Stiahnuté: 327x | 27.01.2017

žiadosť na zmenu stavby pred dokončením II Stiahnuté: 274x | 09.08.2018

žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuté: 362x | 27.01.2017

žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 307x | 27.01.2017

žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 251x | 14.05.2018

žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 239x | 14.05.2018

žiadosť o SP organizácie Stiahnuté: 368x | 27.01.2017

žiadosť o SP rodinné domy Stiahnuté: 412x | 26.01.2017

žiadosť o SP vodná stavba Stiahnuté: 307x | 09.02.2017

žiadosť o SP vodná stavba ŽP Stiahnuté: 301x | 09.02.2017

žiadosť o súhlas na užívania MZZO Stiahnuté: 344x | 09.02.2017

Stránka