Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Stavebné

návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 572x | 27.01.2017

návrh na územné rozhodnutie Stiahnuté: 392x | 27.01.2017

návrh na zmenu územného rozhodnutia Stiahnuté: 468x | 27.01.2017

ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 489x | 27.01.2017

ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 369x | 27.01.2017

ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 390x | 27.01.2017

ohlásenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 373x | 27.01.2017

prehlásenie dozora na búracie povolenie Stiahnuté: 322x | 27.01.2017

prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 461x | 27.01.2017

prehlásenie stavebného dozora o izolovanej žumpy Stiahnuté: 367x | 27.01.2017

žiadosť na zmenu stavby pred dokončením II Stiahnuté: 320x | 09.08.2018

žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuté: 409x | 27.01.2017

žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 343x | 27.01.2017

žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 290x | 14.05.2018

žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 293x | 14.05.2018

žiadosť o SP organizácie Stiahnuté: 423x | 27.01.2017

žiadosť o SP rodinné domy Stiahnuté: 477x | 26.01.2017

žiadosť o SP vodná stavba Stiahnuté: 359x | 09.02.2017

žiadosť o SP vodná stavba ŽP Stiahnuté: 344x | 09.02.2017

žiadosť o súhlas na užívania MZZO Stiahnuté: 390x | 09.02.2017

Stránka