Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Stavebné

návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 606x | 27.01.2017

návrh na územné rozhodnutie Stiahnuté: 422x | 27.01.2017

návrh na zmenu územného rozhodnutia Stiahnuté: 499x | 27.01.2017

ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 534x | 27.01.2017

ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 395x | 27.01.2017

ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 419x | 27.01.2017

ohlásenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 399x | 27.01.2017

prehlásenie dozora na búracie povolenie Stiahnuté: 348x | 27.01.2017

prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 500x | 27.01.2017

prehlásenie stavebného dozora o izolovanej žumpy Stiahnuté: 392x | 27.01.2017

žiadosť na zmenu stavby pred dokončením II Stiahnuté: 352x | 09.08.2018

žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuté: 445x | 27.01.2017

žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 368x | 27.01.2017

žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 323x | 14.05.2018

žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 327x | 14.05.2018

žiadosť o SP organizácie Stiahnuté: 461x | 27.01.2017

žiadosť o SP rodinné domy Stiahnuté: 523x | 26.01.2017

žiadosť o SP vodná stavba Stiahnuté: 389x | 09.02.2017

žiadosť o SP vodná stavba ŽP Stiahnuté: 371x | 09.02.2017

žiadosť o súhlas na užívania MZZO Stiahnuté: 419x | 09.02.2017

Stránka