Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Stavebné

návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 554x | 27.01.2017

návrh na územné rozhodnutie Stiahnuté: 376x | 27.01.2017

návrh na zmenu územného rozhodnutia Stiahnuté: 443x | 27.01.2017

ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 452x | 27.01.2017

ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 353x | 27.01.2017

ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 368x | 27.01.2017

ohlásenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 353x | 27.01.2017

prehlásenie dozora na búracie povolenie Stiahnuté: 303x | 27.01.2017

prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 431x | 27.01.2017

prehlásenie stavebného dozora o izolovanej žumpy Stiahnuté: 352x | 27.01.2017

žiadosť na zmenu stavby pred dokončením II Stiahnuté: 297x | 09.08.2018

žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuté: 389x | 27.01.2017

žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 329x | 27.01.2017

žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 274x | 14.05.2018

žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 270x | 14.05.2018

žiadosť o SP organizácie Stiahnuté: 395x | 27.01.2017

žiadosť o SP rodinné domy Stiahnuté: 449x | 26.01.2017

žiadosť o SP vodná stavba Stiahnuté: 341x | 09.02.2017

žiadosť o SP vodná stavba ŽP Stiahnuté: 328x | 09.02.2017

žiadosť o súhlas na užívania MZZO Stiahnuté: 377x | 09.02.2017

Stránka