Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Stavebné

návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 382x | 27.01.2017

návrh na územné rozhodnutie Stiahnuté: 256x | 27.01.2017

návrh na zmenu územného rozhodnutia Stiahnuté: 252x | 27.01.2017

ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 338x | 27.01.2017

ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 251x | 27.01.2017

ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 282x | 27.01.2017

ohlásenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 264x | 27.01.2017

prehlásenie dozora na búracie povolenie Stiahnuté: 223x | 27.01.2017

prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 321x | 27.01.2017

prehlásenie stavebného dozora o izolovanej žumpy Stiahnuté: 267x | 27.01.2017

žiadosť na zmenu stavby pred dokončením II Stiahnuté: 206x | 09.08.2018

žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuté: 298x | 27.01.2017

žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 247x | 27.01.2017

žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 200x | 14.05.2018

žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 172x | 14.05.2018

žiadosť o SP organizácie Stiahnuté: 287x | 27.01.2017

žiadosť o SP rodinné domy Stiahnuté: 329x | 26.01.2017

žiadosť o SP vodná stavba Stiahnuté: 246x | 09.02.2017

žiadosť o SP vodná stavba ŽP Stiahnuté: 243x | 09.02.2017

žiadosť o súhlas na užívania MZZO Stiahnuté: 285x | 09.02.2017

Stránka