Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Stavebné

návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 589x | 27.01.2017

návrh na územné rozhodnutie Stiahnuté: 405x | 27.01.2017

návrh na zmenu územného rozhodnutia Stiahnuté: 483x | 27.01.2017

ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 508x | 27.01.2017

ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 379x | 27.01.2017

ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 407x | 27.01.2017

ohlásenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 382x | 27.01.2017

prehlásenie dozora na búracie povolenie Stiahnuté: 332x | 27.01.2017

prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 479x | 27.01.2017

prehlásenie stavebného dozora o izolovanej žumpy Stiahnuté: 378x | 27.01.2017

žiadosť na zmenu stavby pred dokončením II Stiahnuté: 338x | 09.08.2018

žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuté: 429x | 27.01.2017

žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 354x | 27.01.2017

žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 303x | 14.05.2018

žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 308x | 14.05.2018

žiadosť o SP organizácie Stiahnuté: 444x | 27.01.2017

žiadosť o SP rodinné domy Stiahnuté: 495x | 26.01.2017

žiadosť o SP vodná stavba Stiahnuté: 372x | 09.02.2017

žiadosť o SP vodná stavba ŽP Stiahnuté: 355x | 09.02.2017

žiadosť o súhlas na užívania MZZO Stiahnuté: 401x | 09.02.2017

Stránka