Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Stavebné

návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 459x | 27.01.2017

návrh na územné rozhodnutie Stiahnuté: 295x | 27.01.2017

návrh na zmenu územného rozhodnutia Stiahnuté: 332x | 27.01.2017

ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 374x | 27.01.2017

ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 290x | 27.01.2017

ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 312x | 27.01.2017

ohlásenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 300x | 27.01.2017

prehlásenie dozora na búracie povolenie Stiahnuté: 253x | 27.01.2017

prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 364x | 27.01.2017

prehlásenie stavebného dozora o izolovanej žumpy Stiahnuté: 300x | 27.01.2017

žiadosť na zmenu stavby pred dokončením II Stiahnuté: 244x | 09.08.2018

žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuté: 330x | 27.01.2017

žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 277x | 27.01.2017

žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 222x | 14.05.2018

žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 202x | 14.05.2018

žiadosť o SP organizácie Stiahnuté: 329x | 27.01.2017

žiadosť o SP rodinné domy Stiahnuté: 373x | 26.01.2017

žiadosť o SP vodná stavba Stiahnuté: 277x | 09.02.2017

žiadosť o SP vodná stavba ŽP Stiahnuté: 271x | 09.02.2017

žiadosť o súhlas na užívania MZZO Stiahnuté: 314x | 09.02.2017

Stránka