Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Informácia k obnoveniu vyučovania v základných a stredných školách

Typ: ostatné
Informácia k obnoveniu vyučovania v základných a stredných školách

MŠVVaŠ SR zverejnilo Rozhodnutie ministra zo 4. 12. 2020 s účinnosťou od 7. 12. 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

S účinnosťou od 7. decembra 2020, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a ak tak rozhodne zriaďovateľ

1. obnovuje školské vyučovanie v základných školách v piatom až deviatom ročníku, v stredných školách, v základných umeleckých školách a v jazykových školách pre žiakov a poslucháčov, ktorí splnia podmienky uvedené v bode B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 760 zo 4. decembra 2020 a vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl a

2. obnovuje prevádzku školských zariadení pre žiakov podľa bodu 1.

Ustanovenia rozhodnutia č. 2020/17949:1-A1810 z 23.10.2020 v znení rozhodnutia č. 18259:1-A1810 a rozhodnutia č. 2020/18259-A1810 nie sú týmto rozhodnutím dotknuté. V školách uvedených v bode 1, v ktorých sa neobnoví školské vyučovanie, zabezpečujú riaditelia škôl naďalej dištančné vzdelávanie.

Rozhodnutie nájdete na adrese:

https://www.minedu.sk/data/att/18086.pdf

Zároveň MŠVVaŠ SR k 6. decembru 2020 aktualizovalo Manuál opatrení pre základné školy a stredné školy školské zariadenia. Aktualizované materiály nájdete na adrese:

Pre základné školy:

https://www.minedu.sk/data/att/18089.pdf

 

Pre stredné školy:

https://www.minedu.sk/data/att/18092.pdf


Vytvorené: 7. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 7. 12. 2020 12:03
Autor: Správce Webu