Navigácia

Výber jazyka

Obsah

   

     Prezentácie - Presentation - Prezentáció

            1. Európska samospráva a dobrovoľníctvo - European municipality and Voluntarism 

                - Európai települések és az önkéntesség :

                                                                                        - Prezentácia - Opcina Bilje

                                                                                        - Prezentácia - Kóny Község Önkormányzata

                                                                                        - Prezentácia - Lúč na Ostrove

                                                                                        - Prezentácia - Markotabödöge Község Önkormányzata

                                                                                        - Prezentácia - Comuna Frumoasa

                                                                                        - Prezentácia - Krajevina skupnost Žitkovci

                                                                                        - Európska samospráva - Lúč na Ostrove

                                                                                        - Voluntarism in Lúč na Ostrove

              2. Workshop a voľná beseda"O budúcnosti Európy" - Debate on the future of Europe

                  - Workshop és kötetlen vitafórum "Európa jövőjéről" :

                                                                                        - O budúcnosti Európy

              3. Workshop a voľná beseda "O pochopení euroskepticizmu" - Understanding euroskepticizm

                  - Workshop és kötetlen vitafórum "Az euroszkepticizmus megértéséről" :

                                                                                        - O pochopení euroskepticizmu

              4. Konferencia "Dobrovoľníctvo a aktívne ob čianstvo v európskej integrácie"

                  Voluntarizm and active citizenship in the European integration

                  Konferencia "Önkéntesség és aktív polgárság az európai integrációban"

                                                                 - Dobrovoľníctvo - Opcina Bilje

                                                                 - Dobrovoľníctvo - Lúč na Ostrove

                                                                 - Dobrovoľníctvo - Comuna Frumoasa

                                                                 - Dobrovoľný hasičský zbroj - Comuna Frumoasa

                                                                 - Dobrovoľný hasičský zbroj - Opcina Bilje

                                                                 - Dobrovoľný hasičský zbroj a dobrovoľníctvo - Krajevina skupnost Žitkovci

                                                                 - Dobrovoľný hasičský zbroj - Lúč na Ostrove