Obsah

Privítanie hostí - Welcoming of the guests - Vendégek fogadása

21.7.2017 Od 10:00 do 16:00
Privítanie hostí, ubytovanie, stravovanie, organizačné práce.
Welcoming of the guests, accomodation, board,organization.
Vendégek fogadása, elszállásolása, étkeztetés, szervezési munkák.