Obsah

Kultúrny program - Tradície v Strednej Európe - Cultural program - Traditions in Central Europe - Kultúrműsor - Tradíciók Közép Európában

Kultúrny program - Tradície v Strednej Európe
- Cultural program - Traditions in Central Europe
- Kultúrműsor - Tradíciók Közép Európában