Navigácia

Výber jazyka

Obsah

  

Názov projektu - Projekt megnevezése :

Staňte sa členom dobrovoľného hasičského  zboru alebo inej iniciatívy pre úspešnú Európu

Become volunteer  at fire brigades or other iniciatives for a successful Europe

Legyen önkéntes tűzoltósági testület vagy egyéb kezdeményezés tagja a sikeres Európáért

 

 

  21.07.2017

           - od 16,00 do 18,30 - Uvítanie partnerov - Úvodné prezentácie - Európska samospráva

                                                a dobrovoľníctvo - Welcome partners - Welcom session - European municipality

                                                and voluntarism

                                                Partnerek üdvözlése - Bemutatkozók - Európai települések és az önkéntesség

           - od 19,00 do 19,30 - Výstava fotografií - Dobrovoľníctvo v Strednej Európe

                                                Photo exhibition - Voluntarism in Central Europe

                                                Fotó kiállítás "Ökéntesség Közép-Európában"

           - od 19,35 do 20,15 - Výstava detských výkresov - My sme budúcnosť Európskej únie

                                                Childrens drawings exhibition - We are the future of the Europe

                                                Gyerekrajzok kiállítása " Mi vagyunk Európa jövője "

           - od 21,30 do 23,00 - Kultúrny program - Tradície v Strednej Európe

                                                Cultural program - Traditions in Central Europe

                                                Kultúrműsor - Tradíciók Közép-Európában

  22.07.2017

           - od 09,30 do 11,00 - Workshop, Voľná debata - Ako vidíme budúcnosť Európy

                                                Workshop - Debate on the future of Europe

                                                Vitafórum - Európa jövőjéről

           - od 10,30 do 13,00 - Výstava požiarnej techniky a cvičenie hasičských družstiev

                                                Exhibition of the technical fire equipments

                                                Tűzoltó technika kiállítás

           - od 13,00 do 14,00 - Workshop, Voľná debata - Pochopenie euroskepticizmu

                                                Workshop - Understanding and debating euroscepticism

                                                Vitafórum - Az euroszkepticizmus megértése

           - od 14,30 do 16,30 - Konferencia - Dobrovoľníctvo a aktívne občianstvo v Európskej integrácii

                                                Conference - Voluntarism and active citizenship in the European integration

                                                Konferencia - Önkéntesség és aktív polgárság az európai integrációban

           - od 18,00 do 24,00 - Kultúrny program - Farebný región Dunaja / Dunajský región/

                                                Cultural program - Colorful Danube region

                                                Kultúrműsor - A színes Duna régió

           - od 10,00 do 17,00 - Informačné stany partnerov a EÚ

                                                Partners infotent - EU - Infotent

                                                Partnerek és EÚ információs sátrak

  23.07.2017

           - od 09,30 do 10,30 - Svätá omša a zasadenie stromov dobrovoľníctva

                                                Holy mass and planting of the EU voluntarism trees

                                                Szentmise és az önkéntesség fáinak elültetése

           - od 11,00                 - Podpísanie deklarácie

                                                Signature of declaration

                                                Közös nyilatkozat aláírása