Aktuálne počasie

dnes, pondelok 16. 10. 2017
22 °C 8 °C
utorok 17. 10. 22/9 °C
streda 18. 10. 22/12 °C
štvrtok 19. 10. 23/10 °C

 

Družba

 

Družba

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

VZN 2016

VZN obce Lúč na Ostrove č. 1/2016 záväzná časť územného plánu Stiahnuté: 80x

Smernica starostu 1/2016 VO Lúč na Ostrove Stiahnuté: 104x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 1/2016 o podmienkach držania psa na území obce Stiahnuté: 81x

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lúč na Ostrove Stiahnuté: 90x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 132x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 01/2014 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 109x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 07/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 103x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 08/2012 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 115x

VZN obce Lúč na Ostrove o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 63x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 5/2016 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat Stiahnuté: 46x

VZN obce Lúč na Ostrove č.6/2016 o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 56x

VZN 2015

VZN_1_2015 o najomnych bytoch Stiahnuté: 109x

VZN 2014

VZN o ochrane ovzdusia Luc Stiahnuté: 100x

Zasady odmenovania poslancov Stiahnuté: 123x

VZN 2013

Štatút obce Lúč na Ostrove Stiahnuté: 100x

VZN-Uzemneho planu obce Luc na Ostrove Stiahnuté: 116x

Smernica starostu obce Luc na Ostrove o postupe pri aplikovani zakona o slobodnom pristupe k informaciam Stiahnuté: 106x

VZN 2012

Dodatok c. 1 k VZN 02_2012 Stiahnuté: 92x

VZN-Uzemneho planu obce Luc na Ostrove Stiahnuté: 90x

VZN o umiestneni plagatov pocas kampane 03_2012 Stiahnuté: 113x

Stránka