Aktuálne počasie

dnes, utorok 17. 7. 2018
28 °C 18 °C
streda 18. 7. 24/18 °C
štvrtok 19. 7. 24/19 °C
piatok 20. 7. 27/17 °C

 

Družba

 

Družba

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

VZN 2016

VZN obce Lúč na Ostrove č. 1/2016 záväzná časť územného plánu Stiahnuté: 151x

Smernica starostu 1/2016 VO Lúč na Ostrove Stiahnuté: 183x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 1/2016 o podmienkach držania psa na území obce Stiahnuté: 160x

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lúč na Ostrove Stiahnuté: 161x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 202x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 01/2014 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 184x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 07/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 170x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 08/2012 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 176x

VZN obce Lúč na Ostrove o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 125x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 5/2016 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat Stiahnuté: 119x

VZN obce Lúč na Ostrove č.6/2016 o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 115x

VZN 2015

VZN_1_2015 o najomnych bytoch Stiahnuté: 190x

VZN 2014

VZN o ochrane ovzdusia Luc Stiahnuté: 171x

Zasady odmenovania poslancov Stiahnuté: 187x

VZN 2013

Štatút obce Lúč na Ostrove Stiahnuté: 172x

VZN-Uzemneho planu obce Luc na Ostrove Stiahnuté: 177x

Smernica starostu obce Luc na Ostrove o postupe pri aplikovani zakona o slobodnom pristupe k informaciam Stiahnuté: 173x

VZN 2012

Dodatok c. 1 k VZN 02_2012 Stiahnuté: 154x

VZN-Uzemneho planu obce Luc na Ostrove Stiahnuté: 148x

VZN o umiestneni plagatov pocas kampane 03_2012 Stiahnuté: 186x

Stránka