Aktuálne počasie

dnes, utorok 12. 12. 2017
13 °C 4 °C
streda 13. 12. 4/-2 °C
štvrtok 14. 12. 6/0 °C
piatok 15. 12. 9/4 °C

 

Družba

 

Družba

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

VZN 2016

VZN obce Lúč na Ostrove č. 1/2016 záväzná časť územného plánu Stiahnuté: 92x

Smernica starostu 1/2016 VO Lúč na Ostrove Stiahnuté: 116x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 1/2016 o podmienkach držania psa na území obce Stiahnuté: 92x

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lúč na Ostrove Stiahnuté: 102x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 142x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 01/2014 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 118x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 07/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 114x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 08/2012 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 125x

VZN obce Lúč na Ostrove o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 75x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 5/2016 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat Stiahnuté: 56x

VZN obce Lúč na Ostrove č.6/2016 o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 66x

VZN 2015

VZN_1_2015 o najomnych bytoch Stiahnuté: 122x

VZN 2014

VZN o ochrane ovzdusia Luc Stiahnuté: 110x

Zasady odmenovania poslancov Stiahnuté: 134x

VZN 2013

Štatút obce Lúč na Ostrove Stiahnuté: 111x

VZN-Uzemneho planu obce Luc na Ostrove Stiahnuté: 127x

Smernica starostu obce Luc na Ostrove o postupe pri aplikovani zakona o slobodnom pristupe k informaciam Stiahnuté: 119x

VZN 2012

Dodatok c. 1 k VZN 02_2012 Stiahnuté: 102x

VZN-Uzemneho planu obce Luc na Ostrove Stiahnuté: 101x

VZN o umiestneni plagatov pocas kampane 03_2012 Stiahnuté: 124x

Stránka